Dakwah

DAKWAH>>Program/ Aktiviti berunsurkan dakwah

  • Program dilaksanakan secara bersama dengan agensi-agensi kerajaan seperti JAKIM, YADIM atau NGO-NGO.
  • Aktiviti dan program yang dilaksanakan berkisar mengenai seminar, bengkel dan sebagainya yang bertujuan untuk pembangunan ummah.
  • Aktiviti yang dianjurkan bersempena dengan ketibaan hari-hari kebesaran dalam kelendar Islam.

 

 

DAKWAH>>Program Ziarah Masyarakat Orang Asli, Saudara Baru dan Masyarakat Pendalaman

  • Program yang dilaksanakan khusus untuk pembangunan sahsiah diri masyarakat orang asli, saudara baru dan masyarakat pendalaman
  • Kerjasama Khas daripada pihak JAKIM dan YADIM