Kebajikan / Kecemasan

KEBAJIKAN >> BANTUAN KEMANUSIAAN

• Bantuan diberi mengikut permohonan semasa

• Permohonan diluluskan mengikut keputusan Ahli LPA

• Bantuan tersebut dapat meringankan beban dan masalah yang dialami oleh mangsa musibah di samping bantuan yang diberikan dijadikan dorongan kepada mereka untuk meneruskan kehidupan


KEBAJIKAN >> BANTUAN PERUBATAN

• Sumbangan dibayar terus kepada pihak hospital / klinik yang berkenaan

• Jumlah sumbangan ditentukan oleh Ahli LPA

• Kes disemak/pantau setiap setahun sekali (jika berkenaan)

• Sumbangan yang diberikan dapat membantu golongan yang terlibat mendapatkan kemudahan rawatan dengan sebaik-baiknya

• Bantuan ini turut memberi peluang kepada golongan yang tertentu menikmati tahap kesihatan yang baik untuk menjalani kehidupan